Niezupełnie Wolontariat…

W eMOCji Wolontariusz to bardziej Energiusz, człowiek pełen MOC-y i pozytywnych eMOCji, bo całą swoją pozytywną energię oddaje działaniom na rzecz dzieci dotkniętych śmiertelną chorobą, ich rodzeństwa i całych rodzin, osób w bardzo trudnym momencie życia: zmagających się z żałobą, ze stratą, jednocześnie otrzymując porcję energii i dobrego humoru od całego zespołu centrum.

Wolontariusz w eMOCji to bardziej Dojrzały Partner, który ma czas na rzeczy ważne, choć czasem błahe. Jest świadomy, czuły i wrażliwy. 

eMOCję tworzą ludzie, więc możesz być pewien, że gdy skontaktujesz się z nami, rozpocznie się dla nas wszystkich nowy rozdział. 

Podziel się z nami swoimi umiejętnościami, pasjami, przemyśleniami i swoim czasem. 

 Obojętnie w jakim momencie życia teraz się znajdujesz. 

Bez względu na to, czy jesteś zakochany, dopadło Cię wypalenie zawodowe, dostałeś awans, właśnie urodziło się Twoje dziecko, jesteś na emeryturze. 

Wiedz, że czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami. 

Skoro nie możemy dołożyć dni do życia, dokładamy życia do dni, dzięki temu nasze dni są pełne życia,  

a Twoje? 

Opiekun Wolontariatu

tu będzie kontakt do osoby która będzie się zajmowała wolontariatem, ewentualnie arkusz do wypełnienia

Regulacje prawne wolontariatu

Prawa i obowiązki wolontariusza

Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto, abyś jako wolontariusz miał świadomość swoich praw i obowiązków z których możesz korzystać angażując się w wolontariat.

Jeżeli chcesz podjąć się pracy wolontariusza to zgodnie z wolą ustawodawcy musisz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń. Z każdym kandydatem omawiane są jego przyszłe obowiązki, które uzależnione są od wieku, kwalifikacji, możliwości czasowych i predyspozycji kandydata.

Masz prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, na rzecz której działasz jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony zakres Twoich obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla Ciebie i placówki, w której działasz. Jeśli Twój wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi byś zawarte w formie pisemnej. Jeśli Twój wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, to porozumienie może być ustne, ale masz prawo żądać potwierdzenia go na piśmie. Masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez Ciebie wolontariatu, w tym o zakresie Twojej pracy. Na Twoją prośbę korzystający może wystawić pisemna opinie na temat Twojego wolontariatu. Masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych. Masz prawo uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez ciebie czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem. Masz prawo – po ustaleniu z Hospicjum – do pokrywania przez korzystającego kosztów Twoich podróży służbowych.

Podstawa prawna

Kwestie związane z wolontariatem uregulowane zostały w Polsce mocą ustawy. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje i definicje. Zachęcamy – przed podjęciem decyzji o zostaniu wolontariuszem – dokładnie się z nią zapoznać. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030960873

Wesprzyj eMOCje