Regulamin wpłat

I. Formy wpłat darowizn na rzecz działalności Hospicjum Pomorze Dzieciom organizacji pożytku publicznego

Wpłat darowizn na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom (zwanej dalej Fundacją) można dokonać za pośrednictwem jednego z poniżej wymienionych sposobów płatności. Obsługa płatności online: przy użyciu kart płatniczych oraz ePrzelewów realizowana jest przez PayU.

 1. ePrzelewy

Realizacja odbywa się poprzez dokonanie wpłaty darowizny przez Darczyńcę po uprzednim wyborze banku, z którego Darczyńca dokonuje płatności poprzez przekierowanie do transakcyjnego banku. Po poprawnym logowaniu Darczyńca otrzymuje gotowy do akceptacji formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Gdy Darczyńca zaakceptuje przelew, powraca do strony: www.centrumemocja.pl

Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków:

 • Płacę z Inteligo (inteligo),
 • mTransfer (mBank S.A.),
 • MultiTransfer (mBank S.A.),
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.),
 • Przelew z BPH (Bank BPH S.A.),
 • Płacę z iPKO (PKO BP S.A.),
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.),
 • Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.),
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.),
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank S.A.),
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.),
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.),
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.),
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.),
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.),
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.),
 • T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.),
 • Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.),
 • Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.),
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.),
 • PeoPay (Bank Pekao S.A.),
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.).
 1. karty płatnicze
 • Visa,
 • Visa Electron,
 • MasterCard,
 • MasterCard Electronic,
 • Maestro
 1. Wpłaty bezpośrednie

Wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Hospicjum Pomorze Dzieciom, Ul. Ugory 9, 80-663 Gdańsk, SANTANDER BANK 33 1090 1098 0000 0001 2428 2268

II Przeznaczenie wpłat darowizn:

 1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej centrumemocja.pl zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji, a w szczególności:
  – wspieranie i świadczenie pomocy psychologicznej dla osób w żałobie, które znalazły się w kryzysie życiowym w związku ze stratą bliskiej osoby i ich rodzin;
  -wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, profilaktycznej, edukacyjnej na rzecz niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży i młodych dorosłych;
  -udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  -wspieranie i podejmowanie działań przeciw wykluczeniu społecznemu osób nieuleczalnie chorych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin;
  – prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie opieki hospicyjnej, straty i żałoby, komunikacji w zespołach medycznych oraz promocji zdrowia;

      CELE REALIZOWANE POPRZEZ M.IN:

 • organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla osób po stracie i ich rodzin w formie pomocy indywidualnej jak i grupowej;
 • organizowanie i finansowanie działań mających na celu profilaktykę powikłanej żałoby dla osób w obliczu spodziewanej straty i ich rodzin; 
 • organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i w innych krajach;
 • organizowanie i finansowanie ośrodków rehabilitacji, ośrodków terapeutycznych oraz ośrodków konsultacyjnych z zakresu opieki nad przewlekle chorym dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
 1. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie centrumemocja.pl  nie podlegają zwrotowi.

III Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

 1. Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że

 Administratorem danych osobowych będzie fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom z siedzibą w Gdańsku (dalej: Hospicjum). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Ugory 9, 80-663 Gdańsk, · przez e-mail: kontakt@centrumemocja.pl 
 • telefonicznie: +48 512 170 654
 1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres:  ul. Ugory 9, 80-663 Gdańsk,
 • przez e-mail: tomasz.manowski@gmail.com
 1. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w przypadku akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
 2. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Wesprzyj eMOCje