Po poronieniu

Przerwana ciąża, niezależnie od momentu, w którym nastąpiło, niesie za sobą prawo do przeżywania żałoby. Żałoby po utracie dziecka, utracie swoich wyobrażeń, utracie dotychczasowej rzeczywistości. Żałoby rozumianej jako proces, w którym mają prawo pojawić się wszelkiego rodzaju uczucia – od smutku, żalu, gniewu, poczucia winy po ulgę. Żałoby rozumianej jako stan, w którym doświadczasz tak wiele i tak intensywnie, że możesz czuć zupełne zagubienie. Żałoby rozumianej jako stan, który rozlewa się poza uczucia – na ciało (ból), zmysły, uwagę (zaburzenia pamięci, koncentracji), myśli (o sobie, dziecku, innych). Żałoby rozumianej jako proces, który ma swoją dynamikę, jest zmienny, trwa w czasie. Żałoby rozumianej jako to, co dzieje się z Tobą innego, ale w czym nie musisz być sam/sama.

Masz prawo do żałoby i prawo do wsparcia w niej. Niezależnie od płci, wieku i czasu, który minął od Twojej utraty.