Holistyczne Centrum

Wsparcia po Stracie

Wsparcia po Stracie

Zadzwoń do nas – jesteśmy po to by pomóc

Czym jest namaszczenie chorych?
Nieodłącznym elementem kapłańskiego życia jest posługa chorym i cierpiącym. Dla wiernych, którzy przeżywają różne trudności i zmagania zdrowotne, przeznaczony jest specjalny sakrament – namaszczenie chorych. Praktyka jednak pokazuje, że wiele osób wierzących nie chce przyjmować tego sakramentu. Dla wielu jest on czymś niepożądanym, budzącym złe skojarzenia. Czym jest więc owo namaszczenie?

W mentalności wielu ludzi sakrament ten jest przeznaczony dla umierających. Wydaje się niektórym, że po jego przyjęciu „wypadałoby” już odejść z tego świata, a przybycie księdza z namaszczeniem jest znakiem rychłego końca. Bardzo często nazywa się go „ostatnim namaszczeniem”, co jest bardzo błędne i dalekie od faktycznej istoty.

  Jak sama nazwa wskazuje, sakrament „chorych” jest istotnie dla chorych, nie umierających. Fragment modlitwy pochodzącej z obrzędu namaszczenia mówi jasno:

„Prosimy Cię, nasz Odkupicielu, pokrzep łaską Ducha Świętego chorego (chorą) N. Ulecz jego (jej) słabości i odpuść mu (jej) grzechy. Oddal od niego (niej) wszystkie cierpienia. Przywróć mu (jej) pełne zdrowie duszy i ciała, aby nabrał (a) sił do pełnienia swoich obowiązków. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Tekst wyraźnie wskazuje, że ksiądz udzielając namaszczenia prosi o powrót do sił i zdrowia, a nie o zakończenie życia. Sakrament ten jest przeznaczony dla wszystkich wiernych, którzy borykają się z chorobą lub starością, oraz dla oczekujących na ważną operację. Celem modlitwy jest przybliżenie chorego do Boga i wyproszenie dla niego łask potrzebnych do dźwigania krzyża choroby. Mowa tutaj o siłach na wszystkich trzech płaszczyznach – fizyczna, psychiczna i duchowa. Namaszczenie chorych jest więc duchowym lekarstwem, które oczyszcza z grzechów i przygotowuje chorego do dalszej walki.

Z tego powodu tak bardzo ważnym jest, abyśmy mieli świadomość tego faktu. Odkładanie owego namaszczenia możliwie jak najdalej jest bezcelowe i wyraża brak zrozumienia istoty tego sakramentu. Trzeba pamiętać, że sakrament ten nie jest jednorazowy – można przyjmować go w życiu wiele razy. Nie ma żadnych limitów czy ograniczeń. Sakramentem przeznaczonym dla osób umierających jest natomiast „Wiatyk”, który w swej istocie jest inny od opisywanego namaszczenia.

Owe namaszczenie zostało opisane na kartach Nowego Testamentu, konkretnie w Liście św. Jakuba:

„Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. [Jk 5, 13-15].

         Widać jasno, że sakrament ten jest przeznaczony na „podźwignięcie”, czyli wzmocnienie chorego w jego wzmaganiach, dodanie mu otuchy i wsparcia. Uwalnia również od grzechów, czyli przybliża i otwiera wiernego na Boże działanie.         

Namaszczenie chorych jest sakramentem nadziei. Z tego powodu więc wierni, którzy zmagają się z chorobą lub starością, nie powinni bać się przyjęcia tego namaszczenia. Jest to dar od Chrystusa, z którego warto korzystać, jeżeli jest okazja.

ks. Bartosz Wierzbicki

Więcej
artykułów

Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja

Hospicjum Pomorze Dzieciom

Hospicjum Tulipani

Konto: 33 1090 1098 0000 0001 2428 2268
Przelewy zagraniczne: BIC /SWIFT/ – WBKPPLPP
IBAN: PL33109010980000000124282268

eMOCja

Bądźmy w kontakcie